Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ASIGURAREA UNEI BAZE MATERIALE PENTRU O CERCETARE STIINTIFICA DE NIVEL RIDICAT-MODERNIZAREA LABORATOARELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE

DIVERSIFICAREA TEMATICII DE CERCETARE A CADRELOR DIDACTICE SI STUDENTILOR

PARTICIPARI LA CONFERINTE SI SIMPOZIOANE INTERNE SI INTERNATIONALE

PERFECTIONAREA INVATAMANTULUI DE MEDIU

PERFECTIONAREA PROGRAMELOR ANALITICE

ACCES LA INFORMATII PRIN RETEAUA INTERNET

CONSOLIDAREA REL.DE COLAB.CU INSTITUTE DIN TARA SI STRAINATATE

VIZITE DE DOCUMENTARE ?N TARA SI STRAINATATE