Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
REFORMAREA MODULUI DE PREDARE, ASIMILARE SI EVALUARE A STUDENTILOR.

RESTRUCTURAREA DISCIPLINELOR DE AGROCHIMIE, CHIMIA PESTICIDELOR, ENTOMOLOGIE SI FITOPATOLOGIE

MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE A LABORATOARELOR DE AGROCHIMIE SI PROTECTIA PLANTELOR