Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE E-LEARNING CARE SA PERMITA URMATOARELE CATEGORII DE SERVICII: SERVICIUL DE PREDARE, SERVICII DE EVALUARE, SERVICIUL DE AUTOINVATARE SI AUTOEVALUARE,

INTRODUCEREA METODELOR MULTIMEDIA ?N PROCESUL DIDACTIC MEDICAL.

REALIZAREA INFRASTRUCTURII NECESARE RULARII APLICATIILOR MULTIMEDIA PRIN RETEAU DE DATE A UNIVERSITATII

ALINIEREA ?NVATAMANTULUI MEDICAL ROMANESC LA STANDARDE EDUCATIONALE ACTUALE

SUPORT EXTINS PENTRU EDUCATIA PERMANENTA A CADRELOR MEDICALE ATIT UNIVERSITARE CIT SI NEUNIVERSITARE, SISTEMUL FIIND DECHIS (IN SENSUL LIBEREI CONECTIVITATI) TUTUROR SPITALELOR SI TUTUROR MEDICILOR INTERESATI

CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII DIDACTICE.