Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
INTRODUCEREA DE NOI METODE DE PREDARE SI EVALUARE. EDITAREA DE MANUALE NOI DE LUCRARI PRACTICE DE FIZIOLOGIE, ADUSE LA ZI CU INFORMATIA SI ADAPTATE NOILOR METODE DE LUCRU.

MODERNIZAREA SI OPTIMIZAREA INVATAMANTULUI DE FIZIOLOGIE PRIN UTILIZAREA ECHILIBRATA A INSTRUIRII INTERACTIVE ASISTATA DE CALCULATOR SI A TEHNICILOR ELECTROFIZIOLOGICE

DEZVOLTAREA COLABORARII INTERUNIVERSITARE INTRE LABORATOARELE DE FIZIOLOGIE SI BIOFIZICA ROMANESTI