Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ORGANIZAREA UNUI INVATAMANT EFICIENT LA NIVEL DE COLEGIU, CARE SA ASIGURE O CRESTERE A FLEXIBILITATII IN ORIENTAREA PROFESIONALA A ABSOLVENTILOR. CREAREA UNEI BAZE MATERIALE ADECVATE, IN CONCORDANTA CU CERINTELE UNUI INVATAMANT MODERN.

INTEGRAREA INVATAMANTULUI TEORETIC CU PRACTICA, IN SPECIAL LA NIVEL DE COLEGIU, PRIN CREAREA UNUI CADRU TEHNOLOGIC SI A UNUI SISTEM EDUCATIONAL BAZAT PE EXPERIMENTE IN DOMENIUL STRUCTURILOR NUMERICE DE COMANDA A PROCESELOR TEHNICE

IMPLICAREA MAI LARGA A STUDENTILOR IN ACTIVITATEA DE CERCETARE-PROIECTARE SI DE FINALIZARE PRACTICA A LUCRARILOR DE LICENTA/ABSOLVIRE, PRECUM SI A CADRELOR DIDACTICE IN CADRUL STUDIILOR DOCTORALE CU FINALIZARE PRACTICA.

DEZVOLTAREA UNEI SURSE PROPRII DE ECHIPAMENTE DE UZ DIDACTIC SI DE LABORATOR, CARE SA ASIGURE O BAZA MATERIALA REALIZATA IN EXCLUSIVITATE PRIN AUTODOTARE, CU PARTICIPAREA NEMIJLOCITA A STUDENTILOR PRIN ACTIVITATI PRACTICE SAU CERCURI STUDENTESTI

CRESTEREA SUPORTULUI ACORDAT IMM-URILOR DE PROFIL DIN REGIUNE PRIN CREAREA UNOR ECHIPE MIXTE DE CERCETARE PENTRU PERFECTIONAREA OFERTEI DE PRODUSE DESTINATE INVATAMANTULUI SAU ECONOMIEI.

CRESTEREA POTENTIALULUI PRACTIC AL ATELIERULUI DE EXECUTIE NOU CREAT PRIN DOTAREA ACESTUIA CU RESURSE MATERIALE SUPLIMENTARE CARE SA PERMITA FINALIZAREA PRACTICA A PROIECTELOR SI A REZULTATELOR CERCETARII IN ECHIPE MIXTE STUDENTI-CADRE DIDACTICE

MODERNIZAREA LABORATOARELOR IN DIRECTIA DOTARII ACESTORA CU MIJLOACE MODERNE DE PREZENTARE BAZATE PE ECHIPAMENTE SI SOLUTII MULTIMEDIA, UTILE IN PREGATIREA CURENTA A STUDENTILOR SI IN VEDEREA DEZVOLTARII UNOR CURSURI POSTUNIVERSITARE IN DOMENIU