Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DOTAREA CU FOND DE CARTE A BIBLIOTECII

EDITARE SI MULTIPLICARE MATERIALE DIDACTICE PROPRII

DOTAREA CU ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIONALE

AMENAJARE SPATIU PENTRU LABORATOARE

PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC IN NOUA SPECIALIZARE

INTEGRAREA STUDENTILOR IN STAGII DE PRACTICA EFECTUATE LA UNIVERSITATEA DIN RENNES 1 IUT-GEA, FRANTA