Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A LAB.DE PARTEA ELECTRICA A CENTRALELOR PRIN ACHIZITIONAREA UNOR APARATE DE ANALIZA SI MASURA ?N INSTALATII ELECTRICE

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A LAB.DE PARTEA ELECTRICA A CENTRALELOR PRIN ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM PERFORMANT DE CALCUL PENTRU A FI CUPLAT CU APARATURA ACHIZITIONATA LA PCT.1

EDITAREA SI TIPARIREA UNUI CURS DE PARTEA ELECTRICA A CENTRALELOR

STABILIREA TEMATICII NOILOR LUCRARI DE LABORATOR BAZATE PE APARATURA ACHIZITIONATA