Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
APLICAREA PROIECTULUI MAJOR IN FAZA PILOT LA 4 DISCIPLINE CATE UNA PENTRU FIECARE DIN FACULTATILE: MECANICA, METALURGIE, INDUSTRIE ALIMENTARA, NAVE SI INGINERIE ELECTRICA

APLICAREA PROIECTULUI MAJOR LA O PARTE DIN DISCIPLINELE TEHNICE SI TEHNOLOGICE PREDATE LA UNIVERSITATEA DIN GALATI. ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE

DEZVOLTAREA SI APROFUNDAREA DOCUMENTARII SI PARITICIPAREA LA MANIFESTARI STIINTIFICE

ELABORAREA UNOR MATERIALE METODOLOGICE DE OPTIMIZARE A PRODUCERII DE BUNURI ENERGETICE SAU MATERIALE FOLOSIND RAPORTUL COST/CALITATE

GENERALIZAREA APLICARII PROIECTULUI MAJOR LA MAJORITATEA DISCIPLINELOR TEHNICE SI TEHNOLOGICE PREDATE LA UNIVERSITATEA DIN GALATI. ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE