Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DEZVOLTAREA CENTRULUI DE FORMARE PROFESIONALA

ELABORAREA, EDITAREA SI TIPARIREA DE MATERIALE DIDACTICE LA CURSURILE DE MATEMATICI PENTRU INGINERI

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CATEDRELOR DE MATEMATICI ALE UPB SI UTCB

PERFECTIONAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE SI DE ORIENTARE PROFESIONALA

RESTRUCTURAREA SI PERFECTIONAREA PROGRAMELOR ANALITICE PENTRU CURSURI DE MATEMATICI SI MANAGEMENT

CREAREA UNUI CENTRU PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII

ORGANIZARE MASA ROTUNDA PRIVIND DIRECTIILE DE PERFECTIONARE ALE CURSURILOR DE MATEMATICA IN UPB SI UTCB

EVALUARI ANUALE ALE ACTIVITATILOR REALIZATE