Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
MODERNIZAREA PROGRAMELOR ANALITICE IN DOMENIUL TEHNICILOR DE LABORATOR MODERNE

PROMOVAREA UNOR NOI METODE DE PREDARE, INVATARE SI EVALUARE

COMPLETAREA BAZEI MATERIALE A LABORATOARELOR CU APARATURA PERFORMANTA