Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
FAMILIARIZAREA STUDENTILOR CU METODELE SI TEHNICILE INFORMATIONALE MODERNE

INTRODUCEREA METODELOR DE PREGATIRE SPECIFICE INVATAMANTULUI DESCHIS LA DISTANTA, PRECUM SI MODERNIZAREA PROCESULUI EDUCATIONAL PRIN INTRODUCEREA UNOR NOI METODE DE INVATAMANT LEGATE DE DEZVOLTAREA NOILOR TEHNOLOGII INFORMATIONALE

ORGANIZAREA MODERNA A COLEGIULUI SI PREGATIREA, PE DURATA A 6 SEMESTRE, 50 DE INSTITUTORI CARE SA PREDEA ATAT IN SCOLILE DIN TARA CAT SI IN SCOLILE ROMANESTI DIN COMUNITATILE COMPACT LOCUITE DE ROMANI DIN ALTE STATE

REALIZAREA UNEI LINII DE INVATAMANT LA DISTANTA IN CENTRELE UNIVERSITARE DIN COMUNITATI ROMANESTI LOCUITE DE ROMANI

ASIGURAREA UNEI PREGATIRI A INSTITUTORILOR CU DUBLA SPECIALIZARE - INSTITUTORI - LIMBA STRAINA (ENGLEZA/FRANCEZA) SI EDUCATIE FIZICA, IN CONDITIILE NOILOR SOLICITARI DIN PARTEA MEDIULUI EDUCATIONAL.