Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ACTIVITATI DE FORMARE A FORMATORILOR PRIN STAGII DE FORMARE SI VIZITE DE DOCUMENTARE IN TARA SI STRAINATATE SI PRIN ORGANIZAREA UNOR CURSURI DE PREGATIRE LA SEDIUL CENTRULUI CU PARTICIPAREA UNOR SPECIALISTI RECUNOSCUTI DIN TARA SI STRAINATATE

DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE LABORATOR, TEHNICA DE CALCUL SI MULTIMEDIA SI SOFTWARE SPECIALIZAT

ELABORARE DE MATERIAL DIDACTIC SI LUCRARI STIINTIFICE NECESARE DESFASURARII ULTERIOARE A ACTIVITATII

INCEPEREA ACTIVITATII DE FORMARE CONTINUA PRIN CONTACTAREA BENEFICIARILOR POTENTIALI, ORGANIZAREA UNOR CURSURI PROMOTIONALE GRATUITE, SI A UNOR CURSURI PE BAZA DE CONTRACT

INFIINTAREA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUA IN DOMENIUL ENERGETIC IN CADRUL UNIVERSITATII DIN CRAIOVA