Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
CREAREA LABORATORULUI DE BIBLIOLOGIE PENTRU SPECIALIZAREA BIBLIOTECONOMIE

EDITAREA DE CARTI STIINTIFICE, CURSURI PENTRU UZ DIDACTIC

FLEXIBILIZAREA PLANURILOR, PROGRAMELOR DE INVATAMANT

MOBILITATI INTERNE, EXTERNE IN SCOPUL IMBUNATATIRII PROCESULUI DIDACTIC

MODERNIZAREA PREDARII CURSURILOR, A DESFASURARII LUCRARILOR PRACTICE