Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
POSIBILITATEA EFETUARII UNOR EXPERIENTE VIRTUALE LA SCARA PILOT SAU INDUSTRIALA, PENTRU IMBUNATATIREA PROCESELOR TEHNOLOGICE EXISTENTE

CONSTITUIREA UNUI NUCLEU DE SPECIALISTI CARE SA PROMOVEZE SI SA DEZVOLTE CONCEPTELE DE REALITATE VIRTUALA IN INVATAMANTUL INGINERESC

CREAREA UNUI LABORATOR VIRTUAL DE INGINERIE CHIMICA, CU EXPERIMENTE VIRTUALE AVAND ACEEASI INCARCATURA INFORMATIONALA CU CELE REALE

EFECTUAREA UNOR EXPERIENTE VIRTUALE IMPLICAND SUBSTANTE PERICULOASE, IN CONDITII EXTREME DE LUCRU SAU CU SUBSTANTE FOARTE SCUMPE