Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE INSTRUIRII IN DOMENIUL AUTOMATICII, TEHNICA DE CALCUL SI FACILITATI SOFTWARE CARE SA PERMITA ACCESUL NEMIJLOCIT AL UNUI NUMAR MARE DE STUDENTI PENTRU ACTIVITATEA DE PREGATIRE INDIVIDUALA.

CREAREA UNUI CADRU TEHNOLOGIC SI INFORMATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA IN CONCORDANTA CU TENDINTELE MANIFESTATE PE PLAN MODIAL.

CRESTEREA CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL PRIN ORGANIZAREA UNOR LABORATOARE MULTIFUNCTIONALE CU DOTARE TEHNICA DE ACTUALITATE, MODERNIZAREA PROGRAMELOR ANALITICE, ELABORAREA UNOR MATERIALE DIDACTICE PERFORMANTE SI IMBUNATATIREA TEHNICILOR DE PREDARE.

CRESTEREA PONDERII INSTRUIRII PRACTICE A STUDENTILOR PRIN EXPLOATAREA UNOR ECHIPAMENTE SI MACHETE DE INSTALATII INDUSTRIALE MODERNE, IN CONCORDANTA CU SOLICITARILE PIETEI FORTEI DE MUNCA SI A PROGRESULUI TEHNOLOGIC IN DOMENIUL AUTOMATIZARILOR.

MODERNIZAREA PLANURILOR DE INVATAMANT SI COMPATIBILIZAREA ACESTORA CU STANDARDELE OCCIDENTALE, IN SENSUL LARGIRII PALETEI DE DISCIPLINE OPTIONALE DE AUTOMATICA SI AL IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE.

CORELAREA ACTIUNILOR PROIECTULUI CU ALTE PROIECTE EDUCATIONALE DESFASURATE IN CADRUL CATEDREI.

CRESTEREA EFICIENTEI PROGRAMELOR DE MOBILITATE INTER-UNIVERSITARE, PRIN ASIGURAREA UNUI SUPORT TEHNIC SI INFORMATIONAL LA STANDARDE OCCIDENTALE.