Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DEMONSTRAREA POTENTIALULUI UNUI ?NVATAMANT DESCHIS SI FLEXIBIL PRIN EXTINDEREA GRADULUI DE ACCES LA EDUCATIE SI PREGATIRE PERMANENTA,

DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA UNOR MATERIALE DE ?NVATAMANT CARE INCLUD O GAMA LARGA DE DISCIPLINE PRECUM MANAGEMENT, ADMINISTRATIE, FINANTE, MARKETING, STANDARDE DE CALITATE ETC

GENERAREA UNUI SISTEM DE ?NVATAMANT EFICIENT, IEFTIN SI CENTRAT PE NEVOILE ACTUALE ALE STUDENTILOR

CRESTEREA RAPORTULUI DINTRE NUMARUL DE STUDENTI SI PERSONALUL DIDACTIC IMPLICAT ?N PROCESUL DE INSTRUIRE

OFERTA PENTRU INDUSTRIE, ORGANIZATII SI PERSOANE PARTICULARE DE A AVEA ACCES LA RESURSELE CENTRULUI, LA UN COST CARE ESTE COMERCIAL VIABIL PENTRU SERVICII ATRACTIVE DE UN NIVEL ?NAL

OFERIREA EXPERIENTEI PRACTICE ?N PROIECTAREA SI DEZVOLTAREA UNOR CENTRE SIMILARE, CARE SA VINA ?N ?NTAMPINAREA SOLICITARILOR ?N PERMANENTA SCHIMBARE A STUDENTILOR

REDUCEREA GRADULUI DE CONTACT DIRECT AL CADRULUI DIDACTIC CU STUDENTUL SI SPORESTE CONSIDERABIL LUCRUL INDIVIDUAL MOTIVAT AL ACESTUIA