Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DOTAREA CU TEHNICA DE CALCUL SI SOFT LICENTIAT

ORGANIZAREA EFECTIVA A INSTRUIRII CURSANTILOR PENTRU COMUNICARE-DOCUMENTARE PRIN INTERNET

DOCUMENTARI SI PARTICIPARI LA CONFERINTE INTERNE SI EXTERNE DE PROFIL

ORGANIZAREA INSTRUIRII COMPUTATIONALE DE BAZA A CURSANTILOR PRIN CURSURI, SEMINARII DESCHISE SI LABORATOARE APLICATIVE DIRIJATE