Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
REALIZAREA UNUI LABORATOR DE ,,BANCI SI BURSE DE VALORI-SIMULARI FINANCIAR-BANCARE, LA SALA C268, DOTAT CU O RETEA DE CALCULATOARE, MIJLOACE DE MULTIMEDIA, SOFTWARE DIN DOMENIUL ECONOMIC, INTERNET.

INTEGRAREA MAI BUNA IN PROFESIA DE ECONOMIST DIN DOMENIUL FINANCIAR BANCAR, PRIN IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR PRACTICE, IMBUNATATIREA CONTINUTULUI PROIECTELOR ELABORATE PE PARCURSUL ANILOR DE STUDII, CRESTEREA UTILITATII LUCRARILOR DE LICENTA.

REALIZAREA UNUI CENTRU DE RESURSE PROFESIONALE (CRP) LA SALA C 349, DOTAT CU INFRASTRUCTURA NECESARA:TEHNICA DE CALCUL, MIJLOACE DE COMUNICARE, INTERNET, DOTARI PENTRU REDACTARE SI MULTIPLICARE, MATERIALELE BIBLIOGRAFICE.

DESFAURAREA UNOR ACTIVITATI DE ELABORARE DE MATERIALE DIDACTICE, PARTICIPARI LA SIMPOZIOANE SI PUBLICATII NATIONALE.

PERFECTIONAREA SI EFICIENTIZAREA ASPECTELOR DE PEDAGOGIE UNIVERSITARA A URMARIT REFORMAREA TUTUROR MIJLOACELOR, MATERIALELOR, METODELOR DE PREDARE, SEMINARIZARE, EVALUARE SAU IN ALTE ACTIVITATI DIDACTICE.

ABORDAREA UNOR PROBLEME ALE DREPTURILOR STUDENTILOR PRIN PROMOVAREA DREPTURILOR STUDENTILOR LA DISCIPLINE OPTIONALE SAU FACULTATIVE, CUNOASTEREA SI APLICAREA SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE, TRAINING ASIGURAT DE SPECIALISTI STRAINI.

FOLOSIREA INTR-O MASURA SPORITA A CALCULATOARELOR LA REALIZAREA DE ACTIVITATI DIDACTICE (LA PREZENTAREA CURSURILOR SI DESFASURAREA SEMINARIILOR) , LA STUDII DE CAZ, PRECUM SI LA CONCEPEREA PROIECTELOR DE AN SI DE LICENTA.

SOFTAWARE ACHIZITIONATE PENTRU RESPECTAREA LEGII IN UTILIZAREA CALCULATOARELOR PENTRU REDACTARE DE MATERIALE SI CREAREA UNUI SOFTWARE ECONOMIC CARE PERMITE ELABORAREA UNOR STUDII DE CAZ CA APLICATIE IN LABORATORUL DE SIMULARI FINANCIAR-BANCARE.