Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ANALIZA SI SINTEZA BIBLIOGRAFICA PRIVIND METODELE DE PROCESARE A IMAGINILOR ICONOGRAFICE POLICROME

CERCETARI EXPERIMENTALE CARE VIZEAZA DOUA DIRECTII PRINCIPALE: INVESTIGAREA STIINTIFICA A OPERELOR DE ARTA (AUTENTIFICARE, STABILIRE A STARII DE CONSERVARE SI STUDII DE COMPATIBILITATE) SI STIINTA MATERIALELOR (SINTEZA SI CARACTERIZAREA NANOSTRUCTURILOR)

IMPLEMENTAREA UNOR METODE DE PRELUARE, PRELUCRARE SI REDARE DIGITALA A IMAGINILOR

ORGANIZAREA UNOR PROTOCOALE EXPERIMENTALE IN CADRUL SANTIERELOR DE RESTAURARE SI A DIVERSELOR COLECTII

VIZITE DE STUDII SI SCHIMBURI DE EXPERIENTA IN STRAINATATE, IN CADRUL UNOR INSTITUTII CU TRADITIE IN DOMENIU

PUBLICAREA DE LUCRARI IN REVISTE DE SPECIALITATE SI IN VOLUMELE MANIFESTARILOR STIINTIFICE, ELABORAREA DE INVENTII

EDITAREA UNOR MONOGRAFII

PARTICIPAREA LA DIVERSE MANIFESTARI STIINTIFICE SI SALOANE DE INVENTII NATIONALE SI INTERNATIONALE