Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
EDITAREA UNEI SERII DE CASETE VIDEO SI DISCURI OPTICE CU TEHNICI, PRINCIPII DE FUNCTIONARE A DIFERITELOR APARATE IMAGISTICE, ANATOMIE NORMALA SI ASPECTE PATOLOGICE DIN CAZUISTICA PROPRIE

BENEFICIARII PROGRAMULUI SA POATA INVATA MODUL DE MANIPULARE A APARATURII EXTREM DE SOFISTICATE, SA POATA SA INTELEAGA PRINCIPIILE FUNDAMENTALE PRIVIND MODUL DE OBTINERE SI PRELUCRARE A IMAGINILOR DIGITALE

CREAREA UNEI BIBLIOTECI DE IMAGINI PE DIFERITE SPECIALITATI, METODE IMAGISTICE, SEGMENTE ANATOMICE,ETC

CREAREA UNUI CENTRU DOTAT CORESPUNZATOR, PE SIMULATOARE (BAZATE PE IMAGINI ACHIZITIONATE ANTERIOR IN SERVICIILE NOASTRE, PRECUM SI PE MATERIAL ICONOGRAFIC STOCAT PE ALTE MATERIALE DIDACTICE)

EDITAREA UNEI SERII DE CARTI DE TEHNICA IMAGISTICA CARE IN MOMENTUL DE FATA SUNT INSUFICIENTE SI NU REALIZEAZA O VIZIUNE GLOBALA SI UNITARA ASUPRA IMAGINII DIGITALIZATE

CREAREA UNUI SISTEM DE STOCARE, ARHIVARE SI PRELUCRARE A IMAGINILOR DIGITALE PE CALCULATOR (PACS) INTRE APARATELE DEJA EXISTENTE IN CLINICA NOASTRA (RMN, CT, ANGIO, ECOGRAF, ECO-DOPPLER)