Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
REALIZAREA UNUI LABORATOR MULTIFUNCTIONAL PENTRU STUDIUL MASINILOR DE CURENT CONTINUU- CURENT ALTERNATIV LA PUTERI DE 1-3 KW

REALIZAREA UNUI STAND DE INCERCARI MOTOR SINCRON - MASINA DE CURENT CONTINUU CONDUS CU CALCULATORUL PERSONAL

REALIZAREA UNUI STAND DE INCERCARI PENTRU MASINA DE INDUCTIE - MASINA DE CURENT CONTINUU CONDUS CU CALCULATORUL PERSONAL

REALIZAREA UNUI STAND DE MASINI DE CURENT ALTERNATIV- MASINI DE CURENT CONTINUU , UNIVERSAL, LA PUTERI DE 0,3 KW PENTRU STUDIUL ACESTORA IN DIVERSE REGIMURI DE FUNCTIONARE

MODERNIZAREA INVATAMANTULUI PRIN FOLOSIREA UNOR PACHETE DE PROGRAME PENTRU CALCULUL CAMPULUI, PROIECTAREA MASINILOR , ACTIONARILOR ELECTRICE SI A INSTALATIILOR INDUSTRIALE ELECTRICE

INTRODUCEREA UNOR MIJLOACE MODERNE DE INSTRUIRE A STUDENTILOR IN DOMENIUL ELECTROTEHNIC

MODERNIZAREA LABORATORULUI DE MASINI ELECTRICE PRIN INTRODUCEREA LABORATOARELOR TOROIDALE LA APLICATII PRACTICE

REALIZAREA UNUI SISTEM DE MASURA TIP MULTIMETRU-WATTMETRU PENTRU INCERCARI DE MASINI ELECTRICE