Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ACHIZITII DE ECHIPAMENTE AUDIO VIZUALE SI ORGANIZARE DE CURSURI INTERACTIVE COMPUTERIZATE

DERULAREA UNUI PROGRAM DE MOBILITATI EXTERNE PENTRU PREGATIREA CADRELOR DIDACTICE DIN CATEDRA DE INFORMATICA ECONOMICA SI DIN ALTE CATEDRE CARE PREDAU DISCIPLINE BAZATE PE INFORMATICA, LA UN NIVEL COMPATIBIL CU UNIVERSITATILE DE PROFIL DIN LUME

DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII SI DOTAREA LABORATOARELOR DE INFORMATICA ECONOMICA CU TEHNICA DE CALCUL SI CU UN SISTEM DE SECURITATE SI CONTROL AL ACCESULUI, BAZAT PE CARTELA MAGNETICA SI SUPRAVEGHERE VIDEO

EDITAREA UNOR MATERIALE DIDACTICE CARE SA REFLECTE SCHIMBARILE DIN CONTINUTUL PLANURILOR DE INVATAMANT

IDENTIFICAREA DIRECTIILOR DE PERFECTIONARE A INVATAMANTULUI DE INFORMATICA ECONOMICA SI FORMULAREA NOILOR PROGRAME DE PREGATIRE

LUCRARI DE AMENAJARE A SPATIULUI, IMPUSE DE NOUA DOTARE SI DE INTRODUCEREA UNUI NOU SISTEM DE ACCES