Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
CREAREA UNOR RELATII DE COLABORARE IN TARA SI PE PLAN INTERNATIONAL.

DOCUMENTARE NATIONALA SI INTERNATIONALA PRIVIND PROGRAME SIMILARE SI ADAPTAREA CURRICULEI IN ACORD CU ACESTE DATE,

ELABORAREA UNOR CARTI DE SPECIALITATE IN DOMENIU.

STABILIREA DE COLABORARI PENTRU REDACTAREA UNOR CARTI DE SPECIALITATE

COMPLETAREA DOTARII LABORATORULUI DE BIOTEHNOLOGII.

DOTAREA UNIVERSITATII CU CARTI ACTUALE PE TEME DE MEDIU, REDACTATE DE SPECIALISTI RECUNOSCUTI IN DOMENIU.

ORGANIZAREA UNOR CERCURI STIINTIFICE STUDENTESTI PE TEMATICA DE MEDIU.

PARTICIPAREA LA REUNIUNILE STIINTIFICE NATIONALE SI INTERNATIONALE PE TEME DE BIOTEHNOLOGII TEXTILE.