Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
DEZVOLTATEA UNOR NOI METODE PRIVIND DESFASURAREA ORELOR DE PRACTICA SI STABILIREA UNOR LEGATURI DE DURATA CU FIRME DE SPECIALITATE PENTRU O COLABORARE RODNICA IN ACEASTA DIRECTIE.

ELABORAREA SI MODERNIZAREA PROGRAMELOR DE INVATAMANT SI CELOR ANALITICE COMPATIBILE CU CELE DIN ALTE STATE DIN EUROPA. DEFINIREA PRINCIPIILOR SI ELABORAREA UNOR METODOLOGII NOI DE EVALUARE A CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL IN DOMENIU.

INDRODUCEREA DE CURSURI NOI, RESTRUCTURAREA CONTINUTULUI CELOR EXISTENTE. EDITAREA UNOR CURSURI SI ALTOR MATERIALE DIDACTICE. DEZVOLTAREA UNOR METODE NOI SI TEHNICI MODERNE DE PREDARE SI SUSTINERE A CURSURILOR, SEMINARILOR, LUCRARILOR DE LABORATOR.

REALIZAREA UNOR BAZE DE DATE PRIVIND POSIBILITATILE DE INFORMARE A STUDENTILOR: ORAR, PLAN DE INVATAMANT, PROGRAME ANALITICE, CONTINUTUL UNOR CURSURI, LUCRARI DE LABORATOR, SCHIMB DE INFORMARE CADRU DIDACTIC/STUDENT.

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE PRIN COMPLECTAREA CU TEHNICA DE CALCUL SI APARATURA DE MASURA SI CONTROL MODERNA. DOTAREA A PATRU LABORATOARE. COMPLETAREA BAZEI DE DOCUMENTARE IN DOMENIUL CALCULATOARELOR.

ELABORAREA UNOR STRATEGII PENTRU CONTINUAREA SI DEZVOLTAREA PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG A PROCESULUI EDUCATIONAL IN DOMENIUL TEHNICII DE CALCUL TINAND CONT DE TENDINTELE DE EVOLUTIE A TEHNOLOGIILOR SI A SOCIETATII.

STABILIREA UNEI STRATEGII CADRU PRIVIND POSIBILITATEA INTRODUCERII UNOR DIRECTII NOI DE PROGRAME DE EDUCARE LA DISTANTA.