Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
CONTRIBUIREA LA DEZVOLTAREA REGIONALA PRIN INTERMEDIUL DIFERITELOR PROIECTE DE COLABORARE REGIONALA SI TRANSNATIONALA IN DOMENIUL FORMARII CONTINUE SI PERFECTIONARII PROFESIONALE.

DEFINIREA UNEI STRATEGII DE DEZVOLTARE, IN CONTEXTUAL ECONOMICO-SOCIAL ACTUAL SI DE PERSPECTIVE, PENTRU ASIGURAREA PERMANENTEI PE TERMEN LUNG A ACTIVITATILOR DE FORMARE CONTINUA.

FACILITAREA ADAPTARII INTREPRINDERILOR LA DINAMICA SCHIMBARILOR TEHNOLOGICE SI ECONOMICE.

URMARE FIREASCA A PREOCUPARILOR DIN UNIVERSITATEA ?POLITEHNICA? TIMISOARA IN DOMENIUL FORMARII CONTINUE, INFIINTAREA DEPARTAMENTULUI DE EDUCATIE PERMANENTA SI ASIGURAREA BAZEI LOGISTICE PENTRU ACESTA.

COAGULAREA SI OPTIMIZAREA OFERTELOR SI SERVICIILOR DE EDUCATIE PERMANENTA DIN UNIVERSITATE, INCLUSIVE A CELOR SUSTINUTE PRIN PROGRAME SI PROIECTE ALE UNIUNII EUROPENE.

ASIGURAREA DE SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL RETELELOR DE CALCULATOARE.

INCADRAREA DEPARTAMENTULUI IN STRUCTURA DE INVATAMANT SPECIFICA ACADEMIILOR CISCO SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE IN CALITATE DE ACADEMIE LOCALA (CISCO LOCAL ACADEMY).

ORGANIZAREA DE CURSURI POSTUNIVERSITARE SI DE SPECIALIZARE IN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR INFORMATIONALE.