Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
COMPLETAREA LABORATORULUI DE FABRICATIE ASISTATA DE CALCULATOR (LFAC) SI FINALIZAREA ARHITECTURII SISTEMULUI DE PRODUCTIE

CREAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE LABORATOARE PENTRU STUDIUL DOMENIULUI FABRICATIEI ASISTATE DE CALCULATOR

INTEGRAREA LABORATOARELOR LFAC SI LMICAD

REORGANIZAREA SI ACTUALIZAREA DOTARII IN LABORATORUL MULTIFUNCTIONAL DE INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR IN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR INFORMATICE (LMICAD)