Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
RESTRUCTURAREA CURRICULEI SI RIDICAREA CALITATII INVATAMANTULUI POSTUNIVERSITAR DE ADMINISTRAREA AFACERILOR

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TRANSMITERE A CUNOSTINTELOR, IN VEDEREA CRESTERII CARACTERULUI INTERACTIV AL PROCESULUI DIDACTIC

MODERNIZAREA PROGRAMELOR ANALITICE ALE DISCIPLINELOR INVATAMANTULUI POSTUNIVERSITAR DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, ADAPTAREA LOR LA NEVOILE REALE ALE ECONOMIEI NOASTRE

COMPATIBILIZAREA PROGRAMELOR DE STUDIU CU CELE ALE FACULTATILOR CU PROFIL SIMILAR DIN TARILE DEZVOLTATE, IN VEDEREA APLICARII UNUI SISTEM REAL DE CREDITE, COMPATIBIL CU CEL EUROPEAN

SPORIREA FONDULUI DE CARTE, EDITAREA DE MATERIALE DIDACTICE SI CREAREA UNEI BAZE DE DATE PENTRU STUDII DE CAZ, ALINIATE LA STANDARDELE EUROPENE

CRESTEREA CALIFICARII SI PERFECTIONARII PERSONALULUI DIDACTIC