Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
CERTIFICAREA ABSOLVENTILOR DE COLEGIU

ACREDITAREA LABORATOARELOR DE DEFECTOSCOPIE SI INCERCARI MATERIALE

AMENAJAREA LABORATORULUI DE CONTROL NEDISTRUCTIV