Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR DE PREDARE SI RIDICAREA NIVELULUI STIINTIFIC LA DISCIPLINELE DE MECANICA FLUIDELOR SI HIDRAULICA

REALIZAREA UNEI STATIUNI DE LABORATOR CU SISTEM DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE IN TIMP REAL A DATELOR EXPERIMENTALE CONDUSA DE PC