Obiectivele specifice ale proiectului


 
 
ACHIZITIA UNEI IMPRIMANTE HP 690

ACHIZITIA UNUI PC 350 MHZ SI A UNUI PC 300 MHZ

ACHIZITIA UNUI RETROPROIECTOR SI A UNUI ECRAN PROIECTIE

ACHIZITIA UNUI SCANNER

ACHIZITIA UNUI SOFT SPECIALIZAT IN STATISTICA

ACHIZITIA UNUI KIT MULTIMEDIA, UPGRADAREA UNUI PC SI ACHIZITIA UNOR CONSUMABILE.