U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCA

PREPARAREA SI STUDIUL PROPRIETATILOR STRUCTURALE, ELECTRICE, MAGNETICE SI OPTICE ALE UNOR NOI MATERIALE VITROASE PE BAZA DE BI2O3, TEO2, SI B2O3 CONTINAND IONI AI ELEMENTELOR DE TRANZITIE

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
ARDELEAN IOAN80000

Descrierea proiectului:
PROIECTUL A URMARIT EFECTUAREA UNOR STUDII SISTEMATICE PRIVIND OBTINEREA DE NOI SISTEME OXIDICE VITROASE CU IONI TRANZITIONALI SI INVESTIGAREA PROPRIETATILOR LOR STRUCTURALE, MAGNETICE, ELECTRICE SI OPTICE. S-A AVUT IN VEDERE DOTAREA LABORATOARELOR IN SCOP DE CERCETARE SI DIDACTIC, PROCURAREA DE CARTI, INTRODUCEREA DE NOI CURSURI SI LABORATOARE, ANTRENAREA IN CERCETARE A DOCTORANZILOR, MASTERANZILOR SI STUDENTILOR SI INTEGRAREA REZULTATELOR IN CIRCUITUL STIINTIFIC INTERNATIONAL.

Date de contact:
E-mail: arde@phys.ubbcluj.ro,
Pagina web: -
Telefon: -

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti/Reviste
Rezultate specifice

Programe de Master-Doctorat
Software
Multimedia
Carti/Reviste
Articole
Produse
  PROGRAM DE CALCULATOR PENTRU EFECTUAREA MASURATORILOR ELECTRICE, software achizitionat in cadrul proiectului.
Localizare: , CLUJ-NAPOCA
Telefon: 0264405328
E-mail: -