U.T.C.B.

LABORATOR DE IMPLEMENTARE A INGINERIEI COMPUTERIZATE LA FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
ALAMOREANU MIRCEA20915

Descrierea proiectului:
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: MODERNIZAREA INVATAMANTULUI IN PROFIL MECANIC DIN U.T.C.B. PRIN ADUCEREA ACESTUIA LA STANDARDELE DE INFORMATIZARE ACTUALE. PROIECTUL A FOST CONCEPUT IN 2 FAZE: PROIECT DE INITIERE DE PROGRAM (PIP), RESPECTIV PROIECT MAJOR (PM). PRIN FAZA PM, CARE FACE OBIECTUL PREZENTULUI RAPORT FINAL, S-A REALIZAT: A) DEZVOLTAREA HARD SI SOFT A RETELEI PC A LABORATORULUI; B) DOTAREA CU PERIFERICE ADECVATE; C) DOTAREA CU APARATURA DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE DATE, IN VEDEREA MODERNIZARII ACTIVITATII DE LABORATOR A STUDENTILOR, A CURSANTILOR DE LA SA-PU SI A DOCTORANZILOR.

Date de contact:
E-mail: alamor@utcb.ro
Pagina web: -
Telefon: 242 88 30

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti / Reviste
Rezultate specifice

Linii de invatamant
Software
Multimedia
Carti / Reviste
Articole
  LABVIEW, software achizitionat in cadrul proiectului.
Localizare: UTCB, BUCURESTI
Telefon: 242 88 30
E-mail: -