U. POLITEHNICA BUCURESTI

DEZVOLTAREA UNUI LABORATOR PENTRU STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE ALE MATERIALELOR AGROALIMENTARE

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
CASANDROIU TUDOR20000

Descrierea proiectului:
PIP, CA PARTE INTEGRANTA A PROGRAMULUI, URMARESTE CREAREA PREMISELOR PENTRU DEFINITIVAREA IN DETALIU A OBIECTIVELOR SI PLANIFICAREA ACTIVITATILOR IN VEDEREA OPERATIONALIZARII DERULARII PROGRAMULUI. ASTFEL, S-AU REALIZAT: REAMENAJARI SI DOTARI MINIME ALE LABORATORULUI NECESARE PROCESULUI DE INSTRUIRE, PROCURAREA UNOR ECHIPAMENTE DE ELABORARE A MATERIALELOR SUPORT SI DE FOLOSINTA GENERALA IN LUCRARILE EXPERIMENTALE; CREAREA PREMISELOR DEZVOLTARII INTEGRATE A ACTIVITATILOR DIDACTICE UNIVERSITARE CU CELE DE CERCETARE; ELABORAREA UNOR MATERIALE SUPORT PENTRU ACTIVITATILE EXPERIMENTALE

Date de contact:
E-mail: cctu@mega.ma.pub.ro
Pagina web: -
Telefon: 4029633

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti / Reviste
Rezultate specifice

Linii de invatamant
Software
Multimedia
Carti / Reviste
Articole
  , software achizitionat in cadrul proiectului.
Localizare: ,
Telefon: 4029633; 4029676
E-mail: -