U. POLITEHNICA TIMISOARA

PERFECTIONAREA ?NVATAM?NTULUI DE INGINERIA MEDIULUI SI ADAPTAREA SA LA NIVELUL CERINTELOR INTERNATIONALE

DIRECTOR PROIECTSUMA ALOCATA (USD)
DALEA VIORICA198936

Descrierea proiectului:
PROIECTUL A CONTRIBUIT LA PERFECTIONAREA NIVELULUI INVATAMANTULUI DE INGINERIA MEDIULUI, A PLANURILOR DE INVATAMANT, A PROGRAMELOR ANALITICE LA NIVELUL STANDARDELOR INTERNATIONALE, MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE, PERFECTIONAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE SI EVALUARE, A TEHNICILOR DE PREDARE, A ELABORARII SI PREZENTARII PROIECTELOR DE DIPLOMA (PROGRAME SOFT, DE MODELARE, ACCES LA INTERNET PRINTR-O RETEA DE CALCULATOARE ETC.), ACHIZITIONAREA DE CARTI DE SPECIALITATE, EDITARE DE MANUALE SI CURSURI, PARTICIPAREA LA SIMPOZIOANE INTERNATIONALE SI PUBLICARE DE ARTICOLE STIINTIFICE.

Date de contact:
E-mail: tcapm@rectorat.utt.ro
Pagina web: -
Telefon: 0256-220369

ObiectiveEchipaInstitutii partenere
Baza materiala

Laboratoare
Echipamente de specialitate
Software
Carti / Reviste
Rezultate specifice

Linii de invatamant
Software
Multimedia
Carti / Reviste
Articole
  OCP SI WORK STATION VARIAN SI PLACA ACHIZITIE, software achizitionat in cadrul proiectului.
Localizare: UNIV. POLITEHNICA TIMISOARA, FAC. CHIM. IND. SI ING. MED.
Telefon: 0256220372
E-mail: -