MEC BIRD
Harta paginiiContactEnglish
Componenta I
Componenta II
Componenta III
Cercetare
Master/Doctorat
Tineri
Baze de cercetare
Baza materiala
Rezultate specifice
Documentatie
Forum
Cautare
CNCSISCNFIS
UEFISCSUUEFISCSU

  Programe majore de cercetare
 
UNIVERSITATETITLUDIRECTORVALOARE (USD)
U. AL. I. CUZA IASIANALIZA SI CONTROLUL SISTEMELOR DIFERENTIALE SEMILINIAREBARBU VIOREL40000 detalii

U. AL. I. CUZA IASICERCETARI PRIVIND PROPRIETATILE PLASMEI DE TEMPERATURA JOASA FOLOSITA IN UNELE APLICATII TEHNOLOGICEPOPA GHEORGHE100000 detalii

U. AL. I. CUZA IASISTUDIUL FENOMENELOR DE TRANSPORT SI A PROPRIETATILOR OPTICE SI FOTOELECTRICE ALE UNOR COMPUSI SEMICONDUCTORI IN STRATURI SUBTIRIRUSU GHEORGHE45000 detalii

U. AL. I. CUZA IASICERCETARI IN CLASA CICLOIMONIU ILIDELOR (AZOT-ILIDELOR). SINTEZA, STRUCTURA, REACTIVITATE SI APLICATII PRACTICE.PETROVANU MAGDALENA90000 detalii

U. AL. I. CUZA IASICERCETARI IN CLASA CICLOIMONIU ILIDELOR (AZOT-ILIDELOR). SINTEZA, STRUCTURA, REACTIVITATE SI APLICATII PRACTICE.PETROVANU MAGDALENA16000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCAPREPARAREA SI STUDIUL PROPRIETATILOR STRUCTURALE, ELECTRICE, MAGNETICE SI OPTICE ALE UNOR NOI MATERIALE VITROASE PE BAZA DE BI2O3, TEO2, SI B2O3 CONTINAND IONI AI ELEMENTELOR DE TRANZITIEARDELEAN IOAN80000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCACERCETARI DE CHIMIE SUPRAMOLECULARA SI ORGANOMETALICA: SINTEZA SI STRUCTURAHAIDUC IONEL40000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCASTUDIUL PROPRIETATILOR SUPRACONDUCTORILOR CU TEMPERATURA CRITICA INALTA SI PERSPECTIVELE UTILIZARII EI IN ELECTRONICA SI ELECTROTEHNICAILONCA GHEORGHE100000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCASTUDII ASUPRA UNOR PROCESE ELECTROCHIMICE CU IMPACT ECOLOGIC (EL -ECO)JITARU MARIA70000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCACERCETARI DE ANALIZA MULTIVOCA CU APLICATII IN OPTIMIZAREKOLUMBAN IOSIF30000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCACHIRALITATE MOLECULARA. APLICATII IN SINTEZA ASIMETRICA SI IN CEA A AUXILIARILOR CHIRALI, IN REZOLVAREA RACEMICILOR SI IN OBTINEREA DE COMPUSI MACROCICLICI CHIRALI, PRECURSORI AI UNOR SISTEME HOST-GUESTMAGER SORIN30000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCASTUDIUL CUANTO-CHIMIC SI PRIN MECANICA MOLECULARA A SISTEMELOR ANORGANICE SI ORGANOMETALICE APARTINAND ELEMENTELOR DIN GRUPELE PRINCIPALE.SILAGHI-DUMITRESCU IOAN40000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCADERIVATI ARSENORGANICI HETEROFUNCTIONALISILAGHI-DUMITRESCU LUMINITA40000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCACHIMIA COMBINATIILOR ORGANOMETALICE HIPERVALENTE. COMPUSI MOLECULARI SI ASOCIATII SUPRAMOLECULARESILVESTRU CRISTIAN SORIN40000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCAMATERIALE PE BAZA DE PAMANTURI RARE CU APLICATII IN TEHNICABURZO EMIL100000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCAMATERIALE PE BAZA DE PAMANTURI RARE CU APLICATII IN TEHNICABURZO EMIL10000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCASTRUCTURA SI DINAMICA UNOR SISTEME MOLECULARE CU IMPLICATII BIOMEDICALE, DE INTERES STIINTIFIC FUNDAMENTAL SI ECOLOGICCOZAR ONUC10000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCASTUDII SINTETICE SI DE TRANSFER ELECTRONIC IN SISTEME COMPLEXE ORGANICE SI ANORGANICESILBERG IOAN-ALEXANDRU15000 detalii

U. BABES - BOLYAI CLUJ-NAPOCASTUDII SINTETICE SI DE TRANSFER ELECTRONIC IN SISTEME COMPLEXE ORGANICE SI ANORGANICESILBERG IOAN ALEXANDRU90000 detalii

U. BUCURESTIARHITECTURI POLIMETALICE SUPRAMOLECULARE. SINTEZE DIRIJATE SPRE OB- TINEREA DE SISTEME SUPRAMOLECULARE AUTOORGANIZATE CU PROPRIETATI MAG- NETICE SI OPTICE NOI.ANDRUH MARIUS30000 detalii

U. BUCURESTIDESULFURAREA CATALITICA A FRACTIILOR PETROLIFERE SI A FLUXURILOR GAZOASEANGELSCU EMILIAN80000 detalii

U. BUCURESTISISTEM INTEGRAT DE CALCUL PENTRU PROCESE SI PROPRIETATI ATOMICE SI NUCLEARECOSTESCU ADRIAN45000 detalii

U. BUCURESTIPROBLEME MODERNE ALE SPECTROMETRIEI DE REZONANTA ELECTRONICA PARAMAGNETICAGRECU VOICU VLAD50000 detalii

U. BUCURESTIALGEBRE, COALGEBRE, CORPURI VALUATE SI FUNCTII ARITMETICE, MODULE COHEN-MACAULAY, MORFISME DE INELELE SI PROBLEME DE CLASIFICARE A VARIETATILOR ALGEBRICE.ION ION80000 detalii

U. BUCURESTISTUDIUL PROPRIETATILOR UNOR SISTEME CUANTICE PRIN DEZVOLTAREA UNOR DE ANALIZA FUNCTIONALA SI TEORIA OPERATORILOR PSEUDODIFERENTIALINENCIU GHEORGHE25000 detalii

U. BUCURESTIINITIEREA SI PROPAGAREA EXPLOZIILOR IN AMESTECURI COMBUSTIBIL/AEROANCEA DUMITRU100000 detalii

U. BUCURESTIMETODE STATISTICE SI TEHNICI DE OPTIMIZARE IN ANALIZA MODELELOR DE DECIZIEPREDA VASILE30000 detalii

U. BUCURESTIDESULFURAREA CATALITICA A FRACTIILOR PETROLIFERE SI A FLUXURILOR GAZOASEANGELESCU EMILIAN15000 detalii

U. BUCURESTIREACTIVITATE SI INTERACTII FIZICO-CHIMICE IN REACTII CHIMICE SI BIOCHIMICEVOLANSCHI ELENA15000 detalii

U. POLITEHNICA BUCURESTISINTEZA UNOR COMBINATII COMPLEXE ALE METALELOR TRANZITIONALE FOLOSITE IN CALITATE DE CATALIZATORI IN STUDIUL PROCESELOR DE POLIMERIZARE CU DESCHIDERE DE INEL A CICLOOLEFINELOR SI DE POLIMIERIZARE STERDIMONIE MIHAI30000 detalii

U. POLITEHNICA BUCURESTIECUATII DE STARE SI ECHILIBRE INTRE FAZE IN TERMODINAMICA FLUIDELORGEANA DAN50000 detalii

U. POLITEHNICA BUCURESTIMODELE MATEMATICE PENTRU STUDIUL POLUARII SI MANAGEMENTULUI SISTEMELOR HIDROGEOLOGICE.HOMENTCOVSCHI DOREL60000 detalii

U. POLITEHNICA BUCURESTICERCETARI DE OPTICA SI DE INGINERIE OPTICAPENTRU STUDIEREA DE PROCESE DE INTERACTIE RADIATIE LASER-SUBSTANTA SI PENTRU DEZVOLTAREA UZINAJULUI FOTONICPOPESCU M. ION90000 detalii

U. POLITEHNICA BUCURESTILABORATOR DE MICROSCOPIE CONFOCALA CU BALEIAJ AL FASCICOLULUI LASER PENTRU INVESTIGATII OPTICE NEDISTRUCTIVE DE MARE REZOLUTIE IN MICROELECTRONICA MEDICINA, MEDICINA VETERINARA SI BIOLOGIESTANCIU GHEORGHE70000 detalii

U. POLITEHNICA BUCURESTICERCETARI DE OPTICA SI DE INGINERIE OPTICAPENTRU STUDIEREA DE PROCESE DE INTERACTIE RADIATIE LASER-SUBSTANTA SI PENTRU DEZVOLTAREA UZINAJULUI FOTONICPOPESCU M. ION10000 detalii

U. VEST TIMISOARAPROCESE COERENTE SI GENERATOR DE RADIATIE COERENTAAVRAM NICOLAE30000 detalii

U. VEST TIMISOARACERCETARI DE ANALIZA FUNCTIONALA SI APLICATII IN TEORIA SISTEMELOR SI MECANICA FLUIDELORGASPAR DUMITRU40000 detalii

U. VEST TIMISOARAMEDII INTELIGENTE PENTRU SOFTWARE STIINTIFICMARUSTER STEFAN80000 detalii