MEC BIRD
Harta paginiiContactEnglish
Componenta I
Componenta II
Componenta III
Cercetare
Master/Doctorat
Tineri
Baze de cercetare
Baza materiala
Rezultate specifice
Documentatie
Forum
Cautare
CNCSISCNFIS
UEFISCSUUEFISCSU

Programe majore de cercetare

       Programul major de cercetare a avut ca obiectiv principal finantarea activitatilor de restructurare, revigorare si consolidare a componentei de cercetare din programul de formare a resursei umane, corelat cu activitati de completare si modernizare a infrastructurii pentru cercetarea universitara.
    Acestei subcomponente i s-au alocat 13,11 milioane USD.

       In functie de domeniul de invatamant vizat de proiecte, resursele financiare disponibile pentru subcomponenta programe majore de cercetare au fost repartizate Ón felul urmator:


Matematica si stiintele naturii (Comisia 1) 38 proiecte 1.916.000 USD
Stiinte ingineresti (Comisia 2) 62 proiecte 4.388.782 USD
Stiinte socio-umane si economice (Comisia 3) 39 proiecte 2.956.249 USD
Stiintele vietii si ale pamantului (Comisia 4) 25 proiecte 2.113.400 USD
Stiinte agricole si medicina veterinara (Comisia 5) 16 proiecte 749.000 USD
Stiinte medicale (Comisia 6) 8 proiecte 999.473 USD