MEC BIRD
Harta paginiiContactEnglish
Componenta I
Componenta II
Universitar
Colegii
Educatie Permanenta
Componenta III
Baza materiala
Rezultate specifice
Documentatie
Forum
Cautare
UEFISCSUUEFISCSU
CNCSISCNFIS

Programe Universitare

      Programele universitare au avut ca obiectiv reformarea curriculelor Ón conformitate cu cerintele economiei de piata, introducerea de noi metode de predare / studiu / evaluare, promovarea unor programe inter-disciplinare si dezvoltarea unor produse software pentru managementul universitar.
        Acestei subcomponente i s-au alocat 14,17 milioane USD.

        In functie de domeniul de invatamant vizat de proiecte, resursele financiare disponibile pentru subcomponenta programe universitare au fost repartizate Ón felul urmator:


Matematica, stiintele naturii, stiinte economice (Comisia 1) 65 proiecte 4.336.047 USD
Stiinte ingineresti (Comisia 2) 109 proiecte 6.685.432 USD
Stiinte socio-umane (Comisia 3) 19 proiecte1.496.304 USD
Stiinte agricole si medicina veterinara (Comisia 4) 23 proiecte 887.962 USD
Stiinte medicale (Comisia 5) 13 proiecte546.908 USD
Arta, sport (Comisia 6) 5 proiecte 217.426 USD